มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ssru.ac.th 18 May 24 มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มหาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ราชภัฏอันดับ1อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา สมัคร Top 73 by Marcelino

0 0
0 0
Read Time:5 Minute, 34 Second

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาความเป็นเลิศด้านการศึกษา

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไป การเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สามารถช่วยต่อยอดแล้วก็ปรับปรุงบัณฑิตให้มีคุณภาพ อีกทั้งในเรื่องของวิชาความรู้ความสามารถทางวิชาการจริยธรรมและก็การประยุกต์ใช้ให้กับเทคโนโลยีทันสมัยซึ่งมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลชั้น 1 ในกรุ๊ปมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมุ่งมั่นในการค้นคว้าวิจัยในเรื่องของวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างเร็วมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา มีความเป็นยอดเยี่ยมทางทางการศึกษาด้านใดบ้าง

1.เราเตรียมพร้อมให้นักศึกษาได้ศึกษาพร้อมที่จะไปพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการศึกษาค้นคว้าของใหม่ ดังต่อไปนี้

• สถาบันวิจัยและปรับปรุงราชภัฏสวนสุนันทา เรามีการค้นคว้าวิจัยร่วมกับที่ทำการสิ่งใหม่แห่งชาติหน่วยงานมหาชน NIA สำหรับเพื่อการเปิดตัวหน่วยขับสิ่งใหม่เพื่อสังคมรวมทั้งนำของใหม่ไปใช้อย่างมีประโยชน์ เมื่อโลกได้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดังนั้นการพัฒนาและวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและสิ่งใหม่สมัยใหม่ เป็นสิ่งที่จำเป็นทั้งยังสถาบันก็เลยตั้งใจปรับปรุงและก็ศึกษาค้นคว้าเพื่อปรับปรุงสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และก็ต่อยอดไปสู่ของใหม่ระดับโลก ยิ่งไปกว่านี้ยังมีการถ่ายทอดองค์วิชาความรู้ให้กับผู้ประกอบการ กรุ๊ปรัฐวิสาหกิจชุมชน ช่วยเหลือธุรกิจยกระดับเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ประโยชน์อีกทั้งนิสิตรวมทั้งฝูงชนทั่วๆไปนอกนั้นยังมีการสัมมนานานาประเทศในเรื่องของเทคโนโลยีนวัตกรรมยุคใหม่ระดับนานาชาติอีกด้วย เพราะเหตุว่ามหาวิทยาลัยสวนสุนันทาพวกเรามองเห็นจุดสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตทั้งในด้านวิชาการแล้วก็เทคโนโลยีที่ทัดเปรียบเทียบนานาชาติ

• นิตยสารวิจัยและพัฒนาราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเป็นวารสารระดับประเทศที่ช่วยเหลือสำหรับเพื่อการเผยแพร่งานศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยทางด้านการศึกษาและนิตยสารเป็นกลางในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสนอความคิดแลกเปลี่ยนต่างๆเชิงวิชาการก็เลยทำให้สวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกสารทางด้านวิชาการและก็การศึกษาวิจัยเป็นจำนวนมาก รวมถึงการพัฒนาการวิจัยใหม่ๆด้วย ด้วยเหตุว่าเราเน้นย้ำในเรื่องงานศึกษาเรียนรู้และค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งพัฒนาองค์ให้ไปสู่ความเป็นเลิศ

• การพัฒนาที่จีรังยั่งยืน ทางมหาวิทยาลัยเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีแล้วนำมาบูรณาการในทุกๆกลุ่มสาขาวิชา ราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งพวกเราแลเห็นว่าการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่ จำเป็นจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมและส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆได้ทุกกรุ๊ปสาขาวิชาซึ่งมีหลายหลักสูตรให้ได้เลือก

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศทางด้านการศึกษารวมทั้งเทคโนโลยีมีหลักสูตรที่เปิดสอนนานาประการสาขา

1.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา 2.คณะวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยี 3.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์รวมทั้งเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6.ภาควิชาวิทยาการจัดการ 7.วิทยาลัยพยาบาลรวมทั้งสุขภาพ 8.วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 10.วิทยาลัยสิ่งใหม่และการจัดการ 11.วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 12. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13.วิทยาลัยโลจิสติกส์แล้วก็ซัพพลายเชน 14.วิทยาลัยการเมืองแล้วก็การปกครอง

สวนสุนันทาซึ่งแบ่งสาขาวิชาออกเป็นมากมาย โดยเหตุนี้นิสิตจะได้รับความรู้เชิงวิชาการอย่างเต็มเปี่ยมเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้คิดค้นค้นคว้าศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและก็มีหน่วยงานเกื้อหนุนทางด้านการศึกษาตัวอย่างเช่นงานทะเบียนแล้วก็วัดผลกองปรับปรุงนิสิตสำนักวิชาการศึกษาทั่วๆไปรวมถึงสถาบันภาษา ฯลฯ

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เราเน้นให้นักศึกษามีความเข้าใจพัฒนาต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต แล้วก็พวกเราเป็นผู้นำทางด้านการสร้างมือโปรพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วย การสร้างบัณฑิตและบุคลากรให้มีความชำนิชำนาญทั้งยังในเรื่องของวิชาการคุณงามความดีและศีลธรรมมีระบบการจัดการการศึกษารวมทั้งสร้างของใหม่ความรู้ความสามารถด้วยมาตรฐานสากล มีการศึกษาค้นคว้าแล้วก็สร้างนวัตกรรมผลงานระดับชาติเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสร้างโครงข่ายบริการวิชาการอย่างเหมาะสม

วัฒนธรรมองค์กรของสวนสุนันทา มีดังนี้

• S Smart เอาจริงเอาจังให้นักศึกษามีความสง่าในเชิงของวิชาการเพื่อจะพัฒนาต่อยอดไปสู่อนาคตที่ผ่องใส

• S Sincerity มีความสุจริตใจซึ่งพวกเรามุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสุจริตใจในการพัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

• R Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• U Unityมีความสามัคคีและเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน

ด้วยวัฒนธรรมหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา จึงทำให้นิสิตที่จบจากที่นี่มีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการความดีจรรยาบรรณพร้อมๆกันด้วย ซึ่งเมื่อแรกการจัดตั้งเดิมมหาวิทยาลัยเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของวังส่วนสุนันทาเป็นเขตพระราชฐาน แล้วก็สถานที่ประทับพักผ่อนพระอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงก่อตั้งให้เป็นสวนสุนันทาสวนแล้วต่อมาก็มีการพัฒนาตั้งขึ้นให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากระทั่งเวลานี้

สิ่งที่จำเป็นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มุ่งเน้นให้นิสิตได้รับ

1.มีความสามารถด้านวิชาการด้วยมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

2.นักศึกษาต้องมีคุณงามความดีจรรยาบรรณพร้อมๆกันด้วย

3.มีเครือข่ายด้านสังคมธุรกิจให้นิสิตได้เข้าไปทดลองดำเนินการอย่างมือโปร

4.มีความเป็นมืออาชีพสูงซึ่งเราเน้นตั้งอกตั้งใจพัฒนาให้นักศึกษามีความเป็นสุดยอดทางด้านนี้

5.วัฒนธรรมเป็นความเป็นตัวอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

นักศึกษาตรงนี้จะได้รับการปลูกฝังที่ดีแล้วก็ก้าวไปเป็นอนาคตที่ดีต่อสังคมปรับปรุงเมืองไทยให้จีรังยั่งยืนแล้วก็เจริญก้าวหน้าตามทันเทคโนโลยี

โดยเหตุนั้นนักศึกษาที่เรียนตรงนี้จะได้รับความภาคภูมิจากสถาบันที่มีความเป็นสุดยอดทางวิชาการมุ่งเน้นให้บัณฑิตที่จบจากที่นี่มีความรู้และความเข้าใจคู่คุณงามความดีรวมทั้งบรรยากาศข้างในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเขตพระราชทานเดิมยิ่งเพิ่มความภูมิใจให้กับนิสิตตรงนี้

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาสถาบันในการเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาโทปริญญาตรีและก็ปริญญาเอกเสนอแนะให้มาศึกษาต่อที่ราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งเรามีกลุ่มพนักงานและก็ปรับปรุงอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาทุกคนได้ก้าวถัดไปในสังคมอย่างมุ่งมั่นและยืนนานด้วยความเป็นมืออาชีพ

Suan Sunandha Rajabhat สวนสุนันทา Ssru.ac.th 29 เมษายน 2024 Marcelino ราชภัฏอันดับ1อันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ Top 2

ขอขอบพระคุณreference มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา

https://bit.ly/ssru

https://rebrand.ly/ssru_ac_th

https://wow.in.th/ssru

https://t.co/ujWpbiWXnL

http://gg.gg/19ywts

https://cutt.ly/Tw4Atjfi

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %